Welkom

Welkom op de website van A.A.I.-praktijk Kairos

A.A.I staat voor: Animal Assisted Interventions: activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs.

Door middel van het op ondersteunende wijze inzetten van dieren zoals bijvoorbeeld honden, paarden, ezels en andere dieren vindt er optimalisering van therapeutische processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats.

Op Koningsdag 2016 kon u zien dat de koninklijke familie hun warme aandacht gaf aan therapie met hulp van paarden! Ook u hebt toegang tot deze therapie, een van de voornaamste werkzaamheden van A.A.I.-praktijk Kairos

Wij bieden: Begeleiding, logopedie, therapie met hulp van paarden (equitherapie), ondersteuning bij de schoolprestaties en time-out opvang als uw kind niet naar school kan. In een vorm en inhoud die anders is, bijzonder is; volledig wordt aangepast aan de kwaliteiten en behoeftes van uw kind, op alle niveaus. Kijkt u verder op deze website. En kom met al uw vragen naar A.A.I.praktijk Kairos

De naam Kairos komt uit het Grieks en staat voor kwali-tijd, het moment waarop positieve gebeurtenissen samenkomen en stappen kunnen worden gezet. Kairos geeft de basis aan van waaruit wij werken. Kinderen ervaren de tijd die ze bij Kairos doorbrengen als positief en inspirerend, want er wordt gewerkt vanuit ontspanning, plezier en vanuit hun mogelijkheden. De kinderen ontdekken hun eigen en unieke kwaliteiten en mogelijkheden. Wij zoeken , met de kinderen, naar wat ze WEL kunnen.

A.A.I.-praktijk Kairos is gevestigd op de Menmoerhoeve, in het prachtige en rustgevende buitengebied van Etten-Leur.

Contact
Nicky Meijs
info@aaikairos.nl/ info@kairosettenleur.nl
06 43 57 10 42

Zundertseweg 66
4876 NL Etten-Leur