Welkom

Welkom! 

Van harte welkom op de website van A.A.I.-praktijk Kairos. U zocht wellicht op: therapie met paarden, paardentherapie, logopedie, logopedie met paarden….Voor uw kind, dat hulp nodig heeft bij de communicatie, het gedrag, de ontwikkeling. Fijn dat u ons heeft gevonden.

Bel ons voor een vrijblijvende kennismaking 0643571042

Op Koningsdag 2016 kon u zien dat de koninklijke familie hun warme aandacht gaf aan therapie met hulp van paarden! Ook u hebt toegang tot deze therapie, een van de voornaamste werkzaamheden van A.A.I.-praktijk Kairos.

Wat betekent A.A.I.?

A.A.I staat voor: Animal Assisted Interventions: activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren ondersteunen. Bij Kairos werken wij voornamelijk met paarden, maar ook de honden en de dieren uit de kinderboerderij kunnen het kind helpen.

Waarom de naam Kairos?

De naam Kairos komt uit het Grieks en staat voor kwali-tijd  en positivi-tijd. Tijd om dingen voor elkaar te krijgen. Kinderen ervaren de tijd die ze bij Kairos doorbrengen als positief en inspirerend, want er wordt gewerkt vanuit ontspanning, plezier en vanuit hun mogelijkheden. De kinderen ontdekken hun eigen en unieke kwaliteiten en mogelijkheden. Wij zoeken, met de kinderen, naar wat ze wel kunnen.

Waarom helpt begeleiding met paarden, honden (en dieren in het algemeen) ?

Vergelijk het met het gebruik van het juiste gereedschap. Al u een kruiskop- schroef wilt indraaien hebt u een kruiskopschroevendraaier nodig, geen gewone.                  Het moet passen!  Als uw kind een hulpvraag heeft en iets heeft met paarden, dan moet u bij de paarden zijn!  Als uw kind iets heeft met honden, dan moet u bij de honden zijn! Het moet passen!

Wij bieden:

Begeleiding, logopedie, therapie met hulp van paarden (equitherapie), ondersteuning bij de schoolprestaties en time-out opvang als uw kind niet naar school kan. In een vorm en inhoud die anders is, bijzonder is; die wordt aangepast aan de kwaliteiten en behoeftes van uw kind, op alle niveaus.

Een moeilijk kind bestaat niet?!

Het wellicht bijzondere gedrag van een kind is voor ons nooit een beperking. Wij zijn erin gespecialiseerd om met kinderen om te gaan waarmee je moeilijk afspraken kunt maken. Wij passen ons aan aan hun niveau om van daaruit stappen te zetten. Kinderen die soms geen motivatie halen uit  belonen of straffen. Die kinderen hebben namelijk een andere aanpak nodig. Die hen wel bereikt en motiveert. En toegang geeft tot hun kwaliteiten en vaardigheden.

A.A.I.-praktijk Kairos is gevestigd op de Menmoerhoeve, in het prachtige en rustgevende buitengebied van Etten-Leur.

Kijkt u verder op deze website. En we ontvangen u graag voor nadere uitleg.

Contact
Nicky Meijs
info@aaikairos.nl/ info@kairosettenleur.nl
06 43 57 10 42

Zundertseweg 66
4876 NL Etten-Leur