Kairos-logopedie

Voor kinderen die hulp nodig hebben bij de communicatie

Voor logopedie bij Kairos heeft u de keuze tussen reguliere logopedie en logopedische equitherapie. U kunt terecht met een verwijzing van de huisarts. Wij werken samen met andere therapeuten die het kind begeleiden en met de school. We hebben de mogelijkheid om de niveaus van spraak en taal in kaart te brengen. Ook lukt dit vaak bij kinderen die moeilijk zijn te testen.

Kairos Hippo   Kairos Hippo

Logopedische equitherapie bij Kairos is uniek in Nederland. Het is logopedie, met alle eisen die eraan worden gesteld, maar: met hulp van een paard of pony. Het paard is maatje, buffer, katalysator en motivator. Voor het paard doe je gewoon graag je best! De logopedist zet alles wat bij een paard hoort in als speelleermateriaal, om te werken aan de communicatieve vaardigheden van het kind. De taal wordt aangeboden in combinatie met concrete ervaringen. De taal wordt concreet beleefd door het kind, doordat hij in zijn lijf voelt wat er bedoeld wordt. De pony gaat langzaam of snel, loopt ónder iets door of stapt óver iets heen. Het werkt op basis van principes uit de sensomotorische therapie. Alle zintuigen worden geprikkeld: Horen, zien, ruiken, voelen, proprioceptie ( lichaamspositie voelen in de ruimte). Zo komt, wat wordt aangeboden, veel indringender en effectiever binnen en komt de transfer naar het dagelijkse spraak- en taalgebruik beter op gang. Ook het oefenen is , gedragen door het paard en zachtjes driedimensionaal bewogen, veel beter te doen en vol te houden.

Logopedische equitherapie is geschikt voor alle kinderen met spraak- en taalproblematiek, met name voor “buiten kinderen” of voor kinderen die een weerstand tegen logopedie hebben ontwikkeld en “iets” hebben met paarden.
De doelstelling is hetzelfde als bij de reguliere logopedie: er wordt gewerkt aan de hulpvraag op het gebied van spraak en taal van verwijzers, ouders en cliënt. Er is een prima samenwerking met logopedisten uit de regio.

Ook volwassenen kunnen baat hebben bij logopedie met hulp van een paard: Stemproblematiek komt in een heel ander licht te staan en wordt met hulp van het paard aangepakt. Het paard maakt je bewust van je lichaamshouding, spierspanning en ademhaling. Het paard werkt als spiegel en is een geduldige helper.