Nicky Meijs

Mijn naam is Nicky Meijs-van Dessel. Ik werk sinds 2005 in mijn praktijk Kairos  als begeleider en logopedist, zonder of met hulp van paarden. Daarnaast ben ik equitherapeut, sensorisch informatieverwerkingstherapeut en paardrijdinstructrice. Getrouwd met Hans Meijs, dierenarts. Moeder van vier, inmiddels volwassen kinderen. Om het beste uit de kinderen te halen gebruik ik onder andere elementen uit de methode Kids Skills van Furham, een zeer inspirerende basis voor (individuele) begeleiding, de methode Meichenbaum, de sensorische informatieverwerkingtherapie, de orthopedagogische equitherapie en de Horse Boy Method. (Ik volgde in 2011 in Schotland de inspirerende cursus “Horse Boy Method”, en in 2012 in Zuid-Engeland de cursus “Horse Boy Camp” van Rupert Isaacson, schrijver van “de Paardenjongen” en ontwikkelaar van de methode.) Op het gebied van gedrag en gedragsregulatie hanteren we een speciale aanpak die mede is geinspireerd door kinderpsychiater Dr.M.Noordzij. Korte uitleg`: Kind met gedragsproblemen. Met het kind probeer je afspraken te maken. Je vraagt iets, je geeft een opdracht. En het kind zegt : “Eh, nee! “. Dan komt, bij de gedragsregulatie, de conditionering van pas. Je spreekt een beloningssysteem af met het kind:  Stickers, muntjes, minuten op de i-pad verdienen dan wel inleveren. En het kind zegt: “Eh, nee! Ik hoef je stickers etc. niet!!” WAT DAN. Dan komt onze aanpak. Het is dan zaak om het kind zeer serieus te nemen. Vraag je af: Wat gebeurt er en waarom. Vertraag, vereenvoudig en zoek, liefst samen met het kind, wat het kind wèl kan. Dit vereist een onbevooroordeelde kijk op het kind. Ban als hulpverlener alle machtsstrijd uit. Voor verdere informatie kunt u altijd contact opnemen.

Om op een paardvriendelijke wijze om te gaan met mijn co-therapeuten, de paarden, werk ik op basis van de methode van Monty Roberts en de Free Style methode van Emiel Voest. Ook de aanpak Parelli wordt ingezet. De paarden lopen zoveel mogelijk buiten in de wei,  in kudde verband, kunnen rekenen op een stal voor de winterse nachten en hebben de beschikking over ruwvoer naar behoefte. De paarden worden buiten de therapie getraind en meegenomen op ontspannende buitenritten. Hiervoor zijn er de gastruiters, stagiaires en vrijwilligers. Bij de sessies worden altijd een of meerdere stagiaires of vrijwilligers ingezet om de veiligheid te waarborgen.

Mijn grootste uitdaging is het in-tunen op het kind, zodat ik het kind kan volgen en steunen. Het kind gaat zijn eigen unieke kwaliteiten kennen en inzetten. Mijn specialiteit is, naast de hierboven beschreven aanpak van gedragsproblemen, het bevorderen van de communicatie van niet of nauwelijks sprekende autistische kinderen. Hierbij gebruik ik ook PECS : Picture Exchange Communication System Dé kans voor ieder onvoldoende communicerend (en gefrustreerd) kind om te leren communiceren. Bij meer dan 60 % van de kinderen komt er ook zelfs spraak op gang. Zie: www.pecs.com

Daarnaast wil ik u als ouders graag ‘ uw eigen kind terug geven”.
Te vaak wordt uw kind in de hulpverlening gezien als een bundel problemen en beperkingen. Ik wil u uw kind laten zien als een uniek scala aan mogelijkheden, vaardigheden en kansen. Een kind waar u trots op bent en van kunt genieten.