Kairos-begeleiding

Voor kinderen die vaardigheden willen oefenen, individueel of in een groep

Individuele begeleiding

Kairos HippoIndividuele begeleiding is speciaal voor kinderen, die op grond van hun stoornis of beperking een indicatie hebben van Bureau Jeugdzorg of het CIZ. De individuele begeleiding is gericht op het bevorderen, behouden of het compenseren van de zelfredzaamheid en het oefenen van reeds aangeleerde vaardigheden tijdens therapie of training.
Omdat er vaak al veel van deze kinderen wordt gevraagd, is ontspanning en plezier de basis van de begeleiding. Zo gaan we met het kind op zoek naar zijn eigen unieke kwaliteiten en mogelijkheden.

Kairos Hippo   Kairos Hippo