Kairos-equitherapie

Voor kinderen die extra input kunnen gebruiken en ‘iets’ hebben met paarden

Equitherapie is een heel bijzondere vorm van therapie, waarbij het paard of de pony wordt ingezet als co-therapeut. Iedereen kent het zwemmen met dolfijnen! Wij werken met paarden en pony’s die OOK heel graag kinderen willen helpen. Door paard te zijn, door de warmte, kracht en de liefde die ze uitstralen.

Bij equitherapie wordt het paard op diverse manieren ingezet. Er wordt niet alleen op gereden, er wordt ook grondwerk gedaan of (eenvoudige) voltige. Bij de equitherapie helpen, als de situatie erom vraagt, vrijwilligers en/of stagiaires.

De beleving staat centraal Dat is de belangrijkste meerwaarde van equitherapie. Die beleving is fysiek en emotioneel. Dus zonder woorden. Want veel therapievormen zijn verbaal. Dit houdt in dat een kind steeds moet praten: hij moet verwoorden wat hij beleeft en vertellen wat er anders kan. Heel belangrijk, maar aan verwoorden gaat altijd de beleving vooraf.

   Kairos Hippo

Bij equitherapie wordt het paard ingezet als motivator en inspirator. Gewoon, door p-aardig te zijn! Het paard creëert een sfeer van ontspanning en rust. Het kind voelt zich op het paard gedragen en bekijkt de wereld vanuit een ander perspectief. Voor het ene kind is equitherapie een goede manier om zich te ontspannen, voor andere kinderen is equitherapie een weldadige manier om in balans te komen of geactiveerd te worden. Voor elk element zijn er adequate oefeningen.
Een paard is zeer gevoelig voor lichaamstaal. Dit brengt bij het kind een bewustwordingsproces op gang omtrent de eigen lichaamstaal en de invloed daarvan op zijn of haar omgeving. Het paard spiegelt het gedrag van het kind. Besef van eigen lichaamstaal draagt bij tot herkenning van de lichaamstaal van andere kinderen. Zo kan de omgang met andere kinderen makkelijker worden. En kan door het kind het eigen aandeel gaan worden gezien in een proces.

Kairos Hippo   Kairos Hippo

Paarden worden graag verzorgd. Ze moeten gevoerd en geborsteld worden en hun stal moet worden uitgemest. Het kind leert hierdoor te zorgen en verantwoordelijkheid te nemen. Dit is voor kinderen, waarvoor vaak gezorgd moet worden, een uitdaging die direct positief werkt op hun zelfvertrouwen. Ook draagt het direct bij aan het ontwikkelen van praktische vaardigheden.

In de equitherapie wordt gewerkt op basis van de hulpvraag. Er worden concrete doelen gesteld waaraan wordt gewerkt.
Voor de veiligheid en het gemak geven wij kledingadviezen en dragen de kinderen een cap. (wij hebben veschillende maten om te lenen) Wij hebben de beschikking over een opstapperron, een buitenbak en een roundpen. En om een fijne buitenrit te maken hebben we de heerlijke natuur rondom de Menmoerhoeve.